09 - Privatlivshistorik - Ballerup Bowling

privatlivs politik

Behandling af personoplysninger
Hver gang du bestiller et arrangement hos os via vores hjemmeside eller pr. telefon, giver du nogle personoplysninger, som behandles af os.

Når du foretager bestilling og køb af arrangementer via vores hjemmeside, afgiver du nogle personoplysninger, som behandles af os.

Nedenfor beskrives hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig:
Ballerup Bowling 2012 ApS
Tempovej 35
2750 Ballerup

Cvr nr. 32782973
Tlf. 30302782

Kontakt: kontakt@ballerupbowling.dk

Formål:
Formålet med at behandle dine personoplysninger er, at opfylde vores aftaleforhold med dig, herunder gennemføre dit køb og tilsende en ordrebekræftelse.

Kategorier af personoplysninger:
Vi behandler følgende oplysninger om dig: navn, adresse, postnummer, e-mail, køn og alder. Vi bruger ikke personfølsomme oplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Sletning af oplysninger:
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 3 år efter brug.

Retten til at kræve personoplysninger berigtiget eller slettet
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Såfremt du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger, der kan henføres til dig, eller ønsker oplysninger slettet eller berigtiget, skal du rette henvendelse til Ballerup Bowling på tlf. 30302782 eller mail: kontakt@ballerupbowling.dk

Klage til Datatilsynet
Du kan klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klages indgives til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Links
Ballerupbowling.dk kan have links til eksterne hjemmesider. vi tager ikke ansvar for disse eksterne
hjemmesiders privatlivs- og fortrolighedspolitik eller for disse siders anvendelse af cookies mm.
Du bør derfor være opmærksom på dette, når du forlader vores hjemmeside

Vi bruger cookies på denne måde:
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og måden vores hjemmesider skal virke.
En cookie er en lille tekstbesked (datafil), som gemmes på din computer, når du besøger et websted.
En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på et websted,
for så at blive slettet igen, når du forlader webstedet.

Hjælp til at afvise brugen af cookies
Du kan indstille din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer.
Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner.
Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre siderne.
Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slettes cookies i Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slettes cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser
Vejledning i at slette flash cookies (gælder alle browsere)

Genveje
Book en bane online
Ring til os